Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Tårnet og klokkerne

I 1964 fik kirken et stort klokkespil med 42 klokker. Klokkespillet kan betjenes både manuelt og automatisk. Dagligt lyder salmemelodier, styret af det mekaniske spil, ud over byen kl. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 22. Melodierne indspilles af organisten og udvælges efter årstid og højtider. Klokkespillet betjenes manuelt ved koncerter, som bl.a. afholdes i sommertiden i forbindelse med koncerter i kirken.

Klokkespillets melodier:

kl. 8   Det hellige kors, vor Herre selv bar

kl. 12 Jesus, dine dybe vunder

kl. 13 Min Jesus, lad mit hjerte få

kl. 14 Hil dig, Frelser og Forsoner

kl. 15 Se, hvor nu Jesus træder

kl. 16 Se, vi går op til Jerusalem

kl. 17 Det hellige kors, vor Herre selv bar

kl. 18 Min Jesus, lad mit hjerte få

kl. 22 Den lyse dag forgangen er

Ophavsret: