Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Mettes konfirmander

Kære alle

Tirsdag/onsdag den 12./13. januar: 

Lydfil: Konfirmationen i gamle dage lydfil..m4a

Spørgsmål om konfirmationen i gamle dage:  Samtale om konfirmationen i gamle dage_.docx

Tirsdag den 19. januar: 

Vi mødes på Teams kl. 9.00 og taler om Jeres opgaver med konfirmationen i gamle dage.

link til Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEyMzA1MjQtM2JhMi00NDJhLTlmZTAtYjBhOWE1NzIxMGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22791b6229-ec70-46d0-a538-53a2a40ced78%22%2c%22Oid%22%3a%2268d43c5b-9c1c-4a4b-ac6d-3901bfe231e3%22%7d

Onsdag den 20. januar:

Vi mødes på Teams kl. 9.00 og taler om Jeres opgaver med konfirmationen i gamle dage. 

Link til Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFlZWFiOGYtYjg0OC00MzY5LWE4Y2EtMGFmN2I1N2ZhNzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22791b6229-ec70-46d0-a538-53a2a40ced78%22%2c%22Oid%22%3a%2268d43c5b-9c1c-4a4b-ac6d-3901bfe231e3%22%7d

Tirsdag den 26. januar/ Onsdag den 27. januar: 

Den barmhjertige samaritaner: https://youtu.be/Va9cUNwDyB4

Den fortabte søn: https://youtu.be/G9eT3HBV8AI

Den gældbundne tjener: https://youtu.be/Va9cUNwDyB4