Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Coronasmitte og pressemeddelelse

På grund af fare for Corona-smitte har regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Efter vejledning fra biskoppen over Ribe stift får dette følgende konsekvenser i Varde sogn foreløbigt til og med den 29. marts.

Gudstjenester i Sct. Jacobi kirke

Alle offentlige gudstjenester søndage og onsdage aflyses.

I perioden indføres den digitale gudstjeneste. Der vil hver søndag kl. 10.30 og onsdag kl. 16.30 blive streamet en kort gudstjeneste fra kirken ved en af kirkens præster. Gudstjenesterne kan følges via kirkens hjemmeside www.vardekirke.dk eller kirkens facebookside.

Her vil der desuden dagligt blive sendt et indslag fra kirkens liv...

Dåb

Dåbshandlinger gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold. Der holdes kun en dåb ad gangen

I samråd med familierne begrænses deltagerantallet. Under ingen omstændigheder må mere end 10 deltage.

De berørte familier i perioden vil blive kontaktet for at aftale nærmere.

Begravelser/ bisættelser

Begravelser/ bisættelser gennemføres efter forholdene.
I samråd med de pårørende begrænses deltagerantallet.

Fra kirken vil er deltagerantallet max. 50 deltagere. (Her kan der tilbydes livestreaming)

Fra Østerlund kirkesal er deltagerantallet max. 25 deltagere.

Fra Arnbjerg kapel er deltagerantallet max. 15 deltagere.
 

Vielser

Gennemføres i perioden ud fra forholdene med max. 10 deltagere. Der vil være mulighed for livestreaming. 

De berørte brudepar vil blive kontaktet.

Konfirmationsforberedelse og konfirmation

Al konfirmationsforberedelse er aflyst i perioden. Konfirmationerne er udsat til september. De nye datoer kan læses på kirkens hjemmeside. De berørte familier er blivet kontaktet. 

 

Øvrige aktiviteter

Alle øvrige aktiviteter som babysalmesang, undervisning af minikonfirmander, børnekor, pigekor, fællesspisning, foredrag, koncerter aflyses i perioden.

Præsterne kan altid kontaktes. Se kirkens hjemmeside www.vardekirke.dk under kontakter. 

Kirkekontoret er lukket for personlig betjening

Henvendelse kan i stedet ske via tlf. 7522 1572 i tidsrummet 9-13 mandag-fredag. Torsdag tillige 15-17. Eller mail til kordegn@varde-kirke.dk
Eller mail til vardesogn@km.dk
Personfølsomme oplysninger skal sendes via sognets sikre mail, se 
www.vardekirke.dk under kirkekontoret.

Kirkegårdskontoret er lukket for personlig henvendelse

Henvendelse kan i stedet ske via tlf. 75220844 dagligt i tidsrummet 9-13 mandag-fredag.

Kirkegårdspersonalet vil i et vist omfang fortsat arbejde på kirkegårdene. Vi beder derfor alle besøgende om ikke at kontakte gartnerne personligt, men benytte telefonisk kontakt til kirkegårdskontoret.

Det fælles regnskabskontor er lukket for personlig betjening

Regnskabskontoret kan dog kontaktes telefonisk på telefon 29 74 92 09 eller 29 74 92 10 dagligt i tidsrummet 09.00 – 13.00 mandag til fredag. Eller på mail hk@varde-kirke.dk eller lfs@varde-kirke.dk.

Der kan fortsat afleveres materialer i vores postkasse ved indkørslen til Roustvej 50.

Følg udviklingen via kirkens hjemmeside. Se vejledningen fra biskopperne:

http://ribestift.dk/nyhedsarkiv/art/folkekirkens-coronatiltag-vejledning...

Den 12. marts 2020

Mette Hvid-Olsen, Thomas Poulsen, Henrik Vejlgaard og Morten Thaysen, sognepræster

Ophavsret: