Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

GRÆNSEJUBILÆUM sogneaften

25
MAR

Dato Onsdag d. 25. marts 2020, Kl. 19:30 til kl. 21:15
Sted
Vestervold, Vestervold 1, 6800 Varde, Danmark

Grænselandet som model? – drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland
Jørn Buch, cand.phil. i historie, tidligere lektor og specialmedarbejder ved DR i grænselandsforhold
Mange ser det dansk-tyske grænseland som model for, hvordan man kan løse mindretalsproblemer i Europa. Men fra starten var der uro om grænsen, da mange ikke opfattede grænsedragningen som endelig. Det var med til at fastholde voldsomme modsætninger i grænselandet. Foredraget ser på, hvad der skabte disse konflikter mellem dansk og tysk, men også på, hvad det er for forhold, der har ændret sig under og efter besættelsestiden, og hvordan forholdene siden slutningen af 1980’erne fuldstændig har skiftet karakter.

Ophavsret: