Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Søren Krarup

Søren Krarup
Udgivet af Anonym, tir d. 23. sep 2014, kl. 07:42
Synspunkter

Just i disse dage omtales Søren Krarup meget, da der er skrevet en bog om ham.

Det var omkring 1970, at jeg mødte ham første gang. Han var lige blevet sognepræst i Seem, og var kommet til Esbjerg Statsskole for at holde et foredrag.

 Foredraget var et angreb på psykiatrien. Ikke fordi Søren Krarup var modstandere af faget som sådan, men fordi psykiatere havde udviklet sig til vor tids præster, skriftefædre og autoriter

”Den hvide kittel har afløst den sorte kjole” var en af Søren Krarups vendinger fra den tid. Og hans angreb var i øvrigt et veloplagt angreb på det moderne menneske, der nok mente af have gjort sig fri fra autoriterne, hvormed det moderne menneske mente kirken, men som i stedet havde kastet sig i armene på nye guder.

Dengang som nu havde Søren Krarup et skarpt blik for det forhold, at vi mennesker som regel ikke evnede at vælge friheden. Hvad vi evnede og evner, er at skifte en autoritet, en (af)gud ud med en anden.

Ud fra dette perspektiv drev Søren Krarup sit forfatterskab frem. Min far gav mig allerede i 1969 bogen ”Den hellige hensigt”, og bogen blev efterfuldt af f. eks. en bog som ”Demokratisme”.

Den sorte skole blev forsvaret med ildhu (den gav en ægte frihed fordi den holdt sig til at give eleverne viden, de kunne bruge som de selv siden ville) mens  f. eks. Poul Henningsen blev fremstilet som et menneske, der i friheden og demokratiets navn ville gøre os alle til fodformede individer.

Siden hen blev der skrevet om vort fædreland og folkestyre, der blev skrevet forsvar for familien, og bøgerne fortalte, at det var i fædrelandet, blandt landsmænd og i familien, at vi mødte den forpligtende virkelighed.

Jeg læste det (og meget mere) med stor fornøjelse, og levede et harmonisk liv, hvor jeg var 1968´er, når det var hverdag, og hvor jeg var tidehversk om søndagen. (Den bevægelse, Søren Krarup tilhører, hedder jo ”Tidehverv”)

For mit eget vedkommende gik det fint, med at bære kappen på begge skuldre, og så sidder den da egentlig også godt fast.

Søren Krarups manddomsprøve, kom da han med uhørt skarphed vendte sig mod vort lands flygtninge-og indvandrerpolitik, hvilket for alvor skete i anden halvdel af 80érne.

Det var voldsomt, men man må respektere Søren Krarups standhaftighed i den storm, han selv fik sået vinden til.

Og uanset hvad, så var han med til at holde nogle åndehuller  åbne, der ellers var ved at fryse til.

For det var 1980érne den gang, og hvad der skete i det årti var, at den gamle venstrefløj reelt brød sammen, og  at landet siden blev redet af en politisk korrekthed, der kom ind der, hvor venstrefløjen (langt, langt bedre end sit rygte!) havde været.

Og hvor den politiske korrekthed rådede, måtte selv det indlysende ikke siges, hvis det var politisk ukorrekt.

Søren Krarup sørgede for, at det kunne siges alligevel, det ukorrekte, nemlig at der er grænser for hvor mange flygtninge og indvandrere vort land kan bære.

Siden er der sket mange ting. Krarup er kommet i folketinget og ud af det igen.

Og tiden har ændret sig: Arbejdsplader flyttes til Kina, rundt om i Europa bliver folkelig nationalfølelse til nationalisme, og, hjemme i Danmark, igen ser vi at dén skole der engang ville gøre mennesker til væsener skabt i ”demokratismen”s billede, nu skal  gøre børnene til væsener, der kan lære at begå sig i national og international konkurrence.

Det rejser et spørgsmål om Krarups relevans i dag . Han var lige som bedst til at bekæmpe pædagoger med lilla ble, kvinder, der troede på ”damesagen” (!), venstreorienterede studenter, og kulturpersoner med ”Politiken” og ”Information” i Fjällräven.

Men måske er der andre tider nu. Og nye  fjender han ikke kan forholde sig til, fordi han ikke har et analyseapperat, der kan bruges til dem.

Måske er han endt som sin store hovedfjende, Georg Brandes,  med at være uden for sin tid.

Ikke mindst: Måske, eller sandsynligvis, er han blevet ”far” til en ny moralisme, hvor sandheden er lettilgængelig og lige til. Du skal læse den store forfatter Jakob Knudsen sådan og sådan, Martin A. Hansen sådan og sådan, du skal mene sådan og sådan, og sådan, om den kolde krig, om Bent Jensen, om Anders Fogh Rasmussen, om himmel og jord.  Søren Krarup er for længst blevet en institution, og er ved at få sine egne ypperstepræster.

Måske er han endda selv blevet en menneskelig (af)gud, folk vendte sig imod, da de blev trætte af socialisme og moralisme.

Derfor er der stadig en Kristus, der skænker os vor frihed, og Ham har Søren Krarup altid trofast peget på.

 

Kommentarer

Homework Charts"> Homework Charts
Anonym"> Anonym
Anonym"> Anonym
Dtwh31m"> Dtwh31m
mgp10v"> mgp10v
wogumuz"> wogumuz