Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Blasfemiparagraffen

Udgivet af Anonym, tir d. 12. nov 2013, kl. 11:37
Synspunkter

Kirkeministeren har foreslået at vi afskaffer § 140 i straffeloven. Den såkaldte blasfemiparagraf, der lyder:

Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Det kan være fristende at sige ja.

Jeg husker personlig tre sager, hvor blasfemiparagraffen tilsyneladende viste sig uden magt.

Der var sagen om sangerinden Trille, der bland andet!! sang om ”Gud, der var svær at få smidt ud .

Her blev der rejst sag, men det lykkedes ikke at få Danmarks radio dømt for at vise det pågældende indslag.

Det kunne jeg sagtens leve med. Trilles sang handlede sig som jeg ser det, ikke om Gud, men om et misbrug af Gud, hvor Gud bliver til den straffende domstol inde i mennesket. En Gud, der ser med hårde øjne på menneskets kropslige glæde.

Men så kom sagen med Jørgen Thorsens Jesus-film. I forbindelse med reklamen for den kommende film gennemførte Thorsen en række stunts, der drev af hån over for kristentro.

Blev der overhovedet forsøgt rejst tiltale? Nej, det blev der ikke. Flere præster trøstede sig med, at Kristus jo også selv var blevet forhånet og latterliggjort, og at vi derfor nok kunne overleve lidt jens Jørgen Thorsen.

Hvad vi jo også snildt kunne, når sandheden skal frem. Men han gjorde hvad han kunne, Jens Jørgen, og han ville formentligt have nydt at blive tiltalt for blasfemi. Det blev han så ikke.

 Endelig har vi haft Muhammed-tegningerne. Her blev der heller ikke rejst tiltale efter blasfemiparagraffen. Set i lyset af, hvad man ikke gjorde f. eks. m. h. t. Jens Jørgen Thorsen, var det jo også konsekvent nok, og muslimerne kan ikke hævde, at de blev dårlige behandlet end det kristne flertal er blevet, jf. Jens Jørgen Thorsen.

Så-skal vi ikke lytte til kirkeministeren (endnu en gang) og afskaffe blasfemiparagraffen?

Jeg hælder lidt til et ja. I øvrigt er kirkeministeren ikke den første, der foreslår at afskaffe paragraffen. Lige nu arbejder justitsministeriets straffelovsudvalg med at vurdere konsekvenserne af en afskaffelse, og det skyldes, at bl.a. Dansk Folkeparti længe har ønsket paragraf §140 afskaffet.

Så må man i øvrigt være klar over, at afskaffes straffelovens § 140, står en anden paragraf tilbage nemlig straffelovens§ 266 b, hvorefter den straffes

”der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.”

Hvordan den paragraf vil blive brugt i relation til blasfemi, hvis den oprindelige blasfemiparagraf bliver afskaffet, er ikke til at vide. Vil den blive brugt hårdere end den oprindelige blasfemiparagraf?

Men indtil videre er der altså tanker fremme om at afskaffe blasfemiparagraffen.

Vi må se, hvad der sker når straffelovsudvalget har færdiggjort sit arbejde.

Kommentarer

Finn Heide Nielsen