Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Hurra for kvindelige præster!

Udgivet af Morten Thaysen, tor d. 28. dec 2017, kl. 21:07
Synspunkter

Midt i denne søde juletid har journalister på TV2 fundet en historie om folkekirken.  De har nemlig fundet ud af, at der er nogle mandlige præster, der ikke bryder sig om kvindelige præster. Ud af 431 adspurgte mandlige præster gælder det for 8% af dem. En af dem hedder Per Damgaard Pedersen, som til daglig er sognepræst i Kristkirken i Kolding. Historien har ikke bare været i TV. Den har også været i flere af de store aviser. Man fornemmer spørgsmålet: ”Er der virkelig plads til den slags formørkede mænd i den danske folkekirke”?   

Selv er jeg ikke bare vildt uenig i Per Damgaard Pedersens synspunkter. Jeg synes også, at han viser sig som en elendig teolog, der skylder os et svar eller to.

1: Hans argument er følgende: ”Jeg kan ikke stå og være med til at give kvinder et embede og sådan overdrage det”. Her viser han, at han ikke har styr på sin helt elementære embedsteologi. Det er ikke ham, der giver andre præster et embedet. Det gør menigheden. Folkekirken er sådan indrettet, at det er menigheden, dvs. alle medlemmer af folkekirken i sognet, der finder ud af, hvem der skal sidde i det ledige embede som præst i sognet. Denne opgave har menigheden valgt menighedsrådet til at tage sig af. Således er det menighedsrådet i Kristkirkens sogn i Kolding, der har valgt Per Damgaard Pedersen til at varetage embedet som sognepræst i deres sogn. De har ment, at han passer til dem. At Per Damgaard Pedersen nu mener, at det i stedet er ham, der skal give nogen et embede, viser, at han slet ikke har forstået, hvem han er. Og hvad med de menigheder, der har valgt en kvindelig præst? Betvivler han deres evne til at vælge præst?

2: Per Damgaard Pedersen siger, at det er ”historisk”, at der ikke har været kvindelige præster i kirken. Igen viser han, at han er en elendig teolog. Det er børnelærdom for enhver luthersk teolog, at man ikke kan argumentere med den historiske tradition. Man kan kun argumentere med skriften alene. Det er netop Luthers pointe overfor den katolske kirke.

3: Vil Per Damgaard Pedersen som en ordentlig luthersk teolog gå til Det nye testamente, vil han komme i vanskeligheder. Læser han evangelierne vil han opdage, at de første præster har været kvinder. De kommer løbende fra graven påskemorgen med frygt og stor glæde og forkynder evangeliet: ”Kristus er opstanden”! Hvis det vitterligt ikke sømmer sig for kvinder at være præster, ville kristendommen være endt i dyb tavshed.    

Endelig er der Paulus, der i en bisætning siger et sted i 1. Korintherbrevet, at kvinder skal tie i forsamlinger (1. kor 14,34). Nogle mener, at denne sætning er en senere tilføjelse, som Paulus ikke har ansvaret for. Men lad os alligevel antage, at Paulus rent faktisk har sagt noget i denne retning. Nogle har i hvert fald gjort dette udsagn til en almen regel om, at kvinder derfor ikke skal være præster. Men som min lærer på universitetet siger, skal man altid have øje for, at Paulus ofte udtaler sig om helt konkrete forhold. I Korinth er der således nogle kvinder, der ikke kan tie stille, når der er gudstjenester. De hvisker og tisker og forstyrrer alle de andre. De er simpelthen møgirriterende. Derfor siger Paulus, som han gør – hvis han altså har sagt det.  Til gengæld har Paulus et langt vigtigere ærinde, som han gentager igen og igen i sine breve. Det er, at troen på Kristus betyder, at der ikke længere er forskel på mennesker.  Det kommer ikke længere an på, om man er jøde eller græker, træl eller fri, mand eller kvinde, som han siger i Galaterbrevet (Gal 3,28)! For Paulus er det måske det vigtigste budskab overhovedet i kristendommen! Jeg gad godt vide, hvordan Per Damgaard Pedersen vil argumentere mod kvindelige præster, hvis han tager sit nye testamente alvorligt.

4: Når Per Damgaard Pedersen alligevel betvivler sine kvindelige kollegaers ret til at være præster, skylder han et svar på om den dåb og den nadver, de forretter, er ugyldig? Dette spørgsmål er efter min mening det mest påtrængende.

Når alt dette er sagt, er spørgsmålet om, der er plads til en præst i folkekirken med disse synspunkter. Svaret er, at det er der, så længe der er sogne, der mener, at de føler sig repræsenterede af en præst med disse synspunkter. Det gør de tilsyneladende i Kristkirkens sogn i Kolding. Når dette er sagt, skal det slås fast med syvtommerssøm, at folkekirken ikke er en kirke med en stemme. Det er en kirke, der rummer mange stemmer. Vi har nemlig forskellige tolkninger af Bibelen. Det er ikke tolkninger, der binder os sammen. Det gør Bibelen. Derfor vil der altid være en diskussion om, hvilken tolkning der er den rigtige. Og fordi, der skal være plads til denne diskussion, må der altid være højt til loftet. Her skal Per Damgaard Pedersen til gengæld få kamp til stregen! Og det får ham!

For en ordens skyld: I Varde provsti er der så vidt jeg ved ingen mandlige præster, der har problemer med deres kvindelige præster. Der omtrent lige mange kvindelige og mandlige præster. Vores provst er for resten også en kvinde. I det daglige tænker vi ikke over, hvem der er hvad. Der er så meget andet, der er vigtigere. 

Kommentarer

Mette Jacobsen
NoranallEnlilla
Jens-Christian Wandt
Aksel Ebbesen
Lisbeth Holm Filtenborg

Tilføj kommentar